Dla Nauczycieli

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do skorzystania ze scenariuszy lekcji, które dostosowałam dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i opracowałam zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Propozycje podjętych tematów nawiązują do opowiadań Liska Ibiska, który w swoich historiach przedstawia kwestie trudne dla dzieci pod kątem zrozumienia, przeżycia czy dostrzeżenia.

 

W celu osiągnięcia lepszego efektu oraz urozmaicenia pracy nad danym tematem proponuję, aby podczas lekcji wysłuchali bądź przeczytali Państwo z dziećmi historię powiązaną z wybranym scenariuszem. Wykorzystując jednoczesną pracę z  książką i  scenariuszem ćwiczymy z  uczniem umiejętność aktywnego słuchania oraz umiejętność powiązania przeczytanego tekstu z realnymi doświadczeniami.

 

Poniższe propozycje mogą sprawdzić się na lekcjach wychowawczych, zajęciach kształtujących kompetencje emocjonalno – społeczne, czy zajęciach z  pedagogiem/ psychologiem szkolnym. Proszę pamiętać, by zagadnienia i ćwiczenia dostosować do możliwości i potrzeb swojej grupy. Zaprezentowanie ćwiczenia w zbyt prosty, bądź zbyt trudny do zrozumienia sposób może zniechęcić uczniów do podjęcia aktywności.

 

Każdy ze scenariuszy jest przygotowany w sposób aktywizujący grupę, pozwalający uwolnić kreatywność oraz ćwiczyć otwartość na nowe sytuacje. Proponuję przepracowywać scenariusze lekcji zgodnie z ich kolejnością. Przy zmianie kolejności podjętej tematyki, czy wyborze jednej z nich warto przygotować wprowadzenie do opowiadań. Przygotowane scenariusze jak i wykorzystane w nich ćwiczenia są mojego autorstwa.

 

Życzę Państwu owocnej pracy,

Anna Rosiak-Walczak

 

PS 1 Po wypełnieniu formularza, otrzymają Państwo e-book o Lisku Ibisku oraz zestaw scenariuszy lekcji dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej. Od czasu do czasu będziemy wysyłać ciekawe materiały związane z działalnością Fundacji PODAJ DALEJ, które mogą przydać się podczas zajęć w szkole.

PS 2 Gdyby chcieli Państwo podzielić się swoimi uwagami czy sugestiami  dotyczącymi naszych materiałów, uprzejmie proszę o e-mail na adres: anna.walczak@podajdalej.org.pl

Skip to content